Tallers

Taller a les Aules (Educació Infantil)

Oferim 3 tallers consecutius per a l’educació afectiva i sexual a les aules de l’educació infantil i en projectes d’acompanyament respectuós dels 3 als 6 anys. Són sessions de 45 minuts de durada, que es desenvolupen, preferentment, 1 dia a la setmana, amb un grup-classe o la meitat d’aquest i la presència d’un o dos adults de referència.

Cada sessió contempla els continguts recomanats pels diferents organismes citats en la presentació del programa i permeten acompanyar les qüestions més centrals en l’educació afectiva i sexual en aquestes etapes. La construcció de vincles afectius forts i sans amb els referents primaris, una imatge de reconeixement i agraïment cap als diversos nuclis familiars possibles. L’acompanyament dels processos d’autoconeixement i descobriment dels cossos, de les parts íntimes dels altres, des de la cura i el respecte. I l’acompanyament d’una construcció de les identitas de gènere, els gustos i les formes d’expressió més lliures de sexisme i estereotips de gènere.

Metodològicament, combinem diferents dinàmiques per facilitar l’atenció dels infants i permetre aprenentatges a través de diferents llenguatges. En totes les sessions hi ha un temps de presentació de la temàtica, a través d’una representació amb ninos o models de tela. Igualment, tindrem un temps de cercle per escoltar les diferents impressions, dubtes i comentaris dels infants i un temps per mirar i compartir la lectura d’un conte. Quan sigui convenient, podem incloure dinàmiques de relaxació o activació a través del moviment i el so.

EDUCACIÓ INFANTIL (3-6 anys)
S1. Naixement i diversitat de famílies
S2. Cura i coneixement del cos
S3. Ampliant les identitats de gènere

Taller a les Aules (Educació Infantil)

Oferim 5 tallers consecutius per a l’educació afectiva i sexual a les aules de l’educació primària i en projectes
d’acompanyament respectuós dels 6 als 12 anys. Són sessions de 90 minuts de durada, que es desenvolupen, preferentment, 1 dia a la setmana, amb un grup-classe i la presència d’un o dos adults de referència.
Cada sessió contempla els continguts recomanats pels diferents organismes citats en la presentació del programa i permeten acompanyar les qüestions més centrals en l’educació afectiva i sexual en aquestes etapes. Especialment, oferim sessions per aprofundir en una aproximació més enllà de la biologia sobre la reproducció i els processos de decisió que implica l’elecció d’un embaràs desitjat i la criança. El coneixement dels canvis puberals, la benvinguda de la menarquia i l’espermarquia i la diversitat corporal que impliquen. El descobriment del plaer genital, la comunicació assertiva i la cura en els jocs d’intimitat amb els altres. El coneixement i el respecte a les diversitats sexuals i el bon tracte en totes les relacions.

Metodològicament, combinem diferents dinàmiques per facilitar l’atenció dels infants i permetre aprenentatges a través de diferents llenguatges.
En totes les sessions hi ha un temps de presentació de la temàtica, a través d’una representació amb models anatómics de tela i materials especialitzats. Igualment, responem tots els dubtes que sorgeixin i tenim temps per escoltar les diferents
impressions, dubtes i comentaris. Per a cada sessió oferim dinàmiques vivencials per implicar als alumnes, a través de la pintura, el fang, la creació de manualitats, el teatre i la meditació. Quan sigui convenient, podem incloure contes i llibres per aprofundir en cada temàtica.
Quan desenvolupem tot el cicle de tallers amb el grup-classe, us facilitem la Guia Didàctica, amb Preguntes Prèvies per a cada temàtica (que es poden respondre a l’aula i a casa); una Guia d’Indicacions pels adults i per a cada temàtica, les Fitxes d’Avaluació, i la referència dels materials i la Bibliografia Recomanada.

globus-25N-a Tallers

CICLE INICIAL (6-8 anys)
S1. Mostres d’afecte i gestió emocional
S2. Exploracions genitals i respecte
S3. Totes som diverses

CICLE MITJÀ (8-10 anys)
S1. Gestió dels conflictes
S2. Diversitat corporal i ritmes de creixement
S3. Descobrint els genitals

CICLE SUPERIOR (10-12 anys)
S1. Nèixer, més enllà de la reproducció
S2. Canvis puberals
S3. Plaer i influències de la sexualitat adulta
S4. Diversitats sexuals
S5. Bon tracte en les relacions d’intimitat

• Tradueix •
Desplaça cap amunt